---

Grafio

---
Naslovna
A+ R A-

Obrada teksta

Priprema za štampu udžbenika, knjiga, novina ili časopisa, obrada i sređivanje ukucanog teksta... sve su to poslovi koji zahtevaju znanje, stručnost i iskustvo. Grafio na najbolji način izvršava unos teksta, iza čega sledi obrada teksta i priprema za štampu.

Priprema i štampa:

  • brošure, prospekti, katalozi
  • knjige, udžbenici
  • novine, časopisi
  • finansijski izveštaji...

Usluge Obrade Teksta:

  • Daktilografija ili unos teksta
  • Korektura i lektorisanje
  • Prelom teksta
  • Priprema teksta za štampu
  • Copywriting
  • Izrada tabela i grafikona

Daktilografija ili unos teksta
Brzo, pouzdano i tačno unošenje teksta sa pisanih (štampanih) dokumenata ili sa zvučnih zapisa.

Korektura i lektorisanje
Gramatičko, stilsko i smisaono ispravljanje teksta.

Prelom teksta
Stilsko prilagođavanje teksta različitim tipovima i formatima dokumenata.

Priprema teksta za štampu
Prilagođavanje (pretvaranje) dokumenata u formate prilagođene različitim tipovima štampe.

Copywriting
Optimizacija teksta različitim potrebama. Stručno prilagođavanje sadržaja različitih namena (brošura, prospekt, internet...) radi privlačenja pažnje i delotvornosti.

Grafio - Grafička radionica Oreščanin | Aleksandra Stojanovića 9, Stara Pazova

Kancelarija: 022/313-209 | Mob: 064/240-80-85 | e-mail: stagezin@yahoo.com